Ποιότητα - Πιστοποιήσεις

Η φιλοσοφία της ATRITUBE HVAC Products συνοψίζεται στο τρίπτυχο : Αξιοπιστία, Συνεχής Βελτίωση, Ικανοποίηση του Πελάτη

Σε μία αγορά ολοένα και υψηλότερων απαιτήσεων, η Εταιρεία μας κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών της, εξελίσσεται διαρκώς, βελτιώνει την Ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της και στοχεύει στην μέγιστη ικανοποίηση του Πελάτη. Το σταθερά αναπτυσσόμενο δίκτυο των Συνεργατών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτυπώνει την επιτυχημένη πορεία και την αξιοπιστία μας.

Επιβεβαίωση της αφοσίωσής μας στις παραπάνω αξίες είναι η Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και η Σήμανση CE, που έχει αποκτήσει η Εταιρεία μας από Ευρωπαϊκούς Οίκους αναγνωρισμένου κύρους στην πορεία ανάπτυξής της.


 Πιστοποιητικό DQS Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας DIN-EN-ISO-9001-2008  Πιστοποιητικό ISO-9001-2000
 Πιστοποιητικό Ποιότητας μέσω Εξωτερικής Επιτήρησης  Spiro® machines Certificate
 Δήλωση Συμμόρφωσης Σειράς 304 βάσει των Προτύπων ΕΝ 1856-1:2006 & ΕΝ 1856-2:2004  Δήλωση Συμμόρφωσης Σειράς 316 βάσει των Προτύπων ΕΝ 1856-1:2006 & ΕΝ 1856-2:2004


Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products