Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Εταιρεία μας είναι στελεχωμένη με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, που με αφοσίωση υποστηρίζει την παραγωγή καμινάδων και αεραγωγών καθώς και την παροχή υπηρεσιών ολοένα και υψηλότερης ποιότητας.

Θεωρούμε το ανθρώπινο δυναμικό ως το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας και συνεχώς κάνουμε σημαντικές επενδύσεις σε αυτό.Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Επιστήμη, την Τεχνολογία και την αγορά και μεριμνούμε για την κατάλληλη και έγκαιρη εκπαίδευση του.

Οι αρχές που διέπουν την διαχείριση και την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας μας συνοψίζονται στις έννοιες Πρωτοβουλία, Ομαδικό πνεύμα, Συλλογική προσπάθεια, Καταμερισμός εργασίας.

Οι άνθρωποί μας στην υποδοχή και την κοπή ανοξείδωτων φύλλων


Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products