Η μέτρηση της παροχής του αέρα είναι ευκολότερη

Η ροή του αέρα μέσα σε ένα κυκλικό αεραγωγό είναι πιο στρωτή από ότι σε ένα ορθογώνιο-αυτό μειώνει τα προβλήματα θορύβου και την πτώση πίεσης. Επιπλέον είναι πιο εύκολο να μετρηθεί η παροχή του αέρα.

Υπάρχουν πολλές και φθηνές συσκευές που μετρούν με ακρίβεια την παροχή του αέρα στα συστήματα κυκλικών αεραγωγών. Με αυτές μπορεί κάποιος εύκολα ,σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου να μετρά και να ελέγχει την παροχή του αέρα. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί συχνά η μείωση της παροχής του αέρα προσαγωγής είναι μια από τις αιτίες που δημιουργούν τα άρρωστα κτίρια.

Αντίθετα στους ορθογώνιους αεραγωγούς θα πρέπει να μετρηθεί η παροχή σε πολλά διαφορετικά σημεία μιας διατομής και σε διαφορετικές διατομές ,για να έχουμε τα δεδομένα για μια ακριβή τιμή της παροχής.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products