Οι κυκλικοί αεραγωγοί είναι πιο στεγανοί από τους ορθογώνιους

Οι απαιτήσεις για αεραγωγούς με υψηλό βαθμό στεγανότητας αυξάνονται συνεχώς για πολλούς λογούς. Οι ανάγκες για μια πιο αποδοτική εγκατάσταση, όσον αφορά το κόστος της ψύξης, της θέρμανσης, του φιλτραρίσματος και της διανομής του αέρα μεγαλώνουν ραγδαία.

Σήμερα ένα σύστημα κλιματισμού πρέπει να εξασφαλίζει και την ποιότητα του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους (Indoor Air Quality). Πολλά κλιματιζόμενα κτίρια χαρακτηρίζονται σαν άρρωστα. Η θεραπεία σε αυτό το πρόβλημα είναι να αυξηθεί η ποσότητα του εισερχόμενου καθαρού αέρα. Με στεγανούς κυκλικούς αεραγωγούς είναι συχνά πιο εύκολο και πιο οικονομικό να καλύψουμε αυτές τις αυξανόμενες και πιο αυστηρές απαιτήσεις.

Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης έχει τυποποιηθεί ο βαθμός στεγανότητας. Η τυποποίηση κατά EUROVENT και CEN προβλέπει τρία επίπεδα στεγανότητας:
(A) Το χαμηλότερο επίπεδο
Με συντελεστή διαρροών 1,320 liters /(s,m2 ) σε πίεση 400 Ρα
) Το μεσαίο επίπεδο
Με συντελεστή διαρροών 0,440 liters/( s,m2) σε πίεση 400 Ρα
(Γ) Το υψηλό επίπεδο
Με συντελεστή διαρροών 0,15 liters/(s,m2) σε πίεση 400 Ρα
 
Το επίπεδο στεγανότητας Γ είναι τρεις φορές υψηλότερο από το Β και εννιά φορές από το Α.
 
Οι κυκλικοί αγωγοί ελικοειδούς ραφής έχουν αποδεδειγμένα στην εγκατάσταση τους, λιγότερες ενώσεις μεταξύ τους από ότι οι ορθογωνικοί αγωγοί και επομένως μικρότερες πιθανότητες διαρροών. Το συνηθισμένο μήκος ενός ευθύγραμμου κυκλικού αγωγού είναι 3 m και φτάνει μέχρι και 6 m, σε αντίθεση με ένα τυπικό ευθύγραμμο ορθογώνιο αγωγό, που είναι 1 m έως 1,5 m.

Τα εξαρτήματα των κυκλικών αεραγωγών μπορούν να έχουν από το εργοστάσιο ενσωματωμένο ένα ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης. Η εργοστασιακή τοποθέτηση εγγυάται την στεγανότητα στις ενώσεις. Αντίθετα, στους ορθογωνίους αεραγωγούς η ελαστική ταινία στεγάνωσης τοποθετείται με τα χέρια στο χώρο εγκατάστασης των αγωγών.

Η ένωση δύο κυκλικών αεραγωγών γίνεται μόνο με έναν ενιαίο σύνδεσμο. Αντίθετα στους ορθογώνιους χρειάζεται ένα ξεχωριστό σύστημα με διπλές φλάντζες, γωνίες, κ.λπ. (SB).
H περίμετρος, που πρέπει να στεγανοποιηθεί είναι μικρότερη σε ένα κυκλικό αεραγωγό. Για την ίδια ισοδύναμη διατομή, ένας τετράγωνος αεραγωγός έχει 13% μεγαλύτερη περίμετρο από έναν κυκλικό αεραγωγό.

Για έναν ορθογώνιο αεραγωγό με σχέση πλευρών:
1:2 η περίμετρος είναι 20% μεγαλύτερη
1:3 η περίμετρος είναι 30%          " 
1:4 η περίμετρος είναι 41%          "
1:5 η περίμετρος είναι 51%          " 
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products