Οι κυκλικοί αεραγωγοί είναι ανώτεροι από τους ορθογώνιους

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των κυκλικών αεραγωγών ελικοειδούς ραφής στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα των ανώτερων χαρακτηριστικών τους έναντι των ορθογώνιων και των προφανών οικονομικών πλεονεκτημάτων τους.

Ένα δίκτυο κυκλικών αεραγωγών ελικοειδούς ραφής:
  • Χρειάζεται λιγότερα υλικά.
  • Έχει χαμηλότερα κοστολόγια εγκατάστασης.
  • Απαιτεί συχνά λιγότερο χώρο.
  • Έχει χαμηλότερη πτώση πίεσης.
  • Είναι πιο στεγανό.
  • Κατασκευάζεται με τυποποιημένα στοιχεία, που μπορούν να αποθηκευτούν σε stock.
  • Έχει εύκολο εσωτερικό καθάρισμα.
  • Μπορεί να μείνει εμφανές.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αρχιτεκτονικό στοιχείο.
  • Οι κυκλικοί αεραγωγοί είναι καλαίσθητοι και μπορούν να μείνουν εμφανείς.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products