Οι κυκλικοί αγωγοί έχουν χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης

Οι κυκλικοί αεραγωγοί ελικοειδούς ραφής από τον τρόπο κατασκευής τους (φτιάχνονται από έλασμα πλάτους 137mm) εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακαμψία και στιβαρότητα από τους ορθογωνίους. Αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε μικρότερα πάχη για ισοδύναμες διατομές.

Μια εγκατάσταση με κυκλικούς αεραγωγούς έχει μικρότερο βάρος και όγκο από μια ισοδύναμη με ορθογωνίους αεραγωγούς. Αυτό επηρεάζει το κόστος των ίδιων των υλικών και κάνει πιο εύκολη και την εγκατάσταση τους. Ένας τεχνίτης είναι ικανός να τοποθετήσει μόνος του ένα δίκτυο κυκλικών αεραγωγών με διαμέτρους μέχρι και 500mm. Αντίθετα για την τοποθέτηση οποιουδήποτε μεγέθους ορθογώνιων αεραγωγών χρειάζονται οπωσδήποτε δύο τεχνίτες.

Οι εγκαταστάσεις με κυκλικούς αεραγωγούς έχουν σημαντικά χαμηλότερα κοστολόγια επειδή:
 • Έχουν τυποποιημένα μεγέθη και εξαρτήματα και μάλιστα σε περιορισμένο αριθμό.
 • Η κατασκευή αεραγωγών και εξαρτημάτων στο εργοστάσιο γίνεται με αυτοματοποιημένα μηχανήματα, που εξασφαλίζουν ταχύτητα, ελεγχόμενη ποιότητα, χαμηλό κόστος παραγωγής.
 • Έχουν μικρό χρόνο εγκατάστασης. Πολλές φορές κάτω από το 1/3 του χρόνου, που απαιτείται για την ίδια εγκατάσταση με ορθογώνιους αεραγωγούς.
 • Χρειάζονται λιγότερα στηρίγματα.
 • Το κόστος για την μόνωση τους είναι χαμηλότερο επειδή:
 • Χρειάζονται λιγότερο μονωτικό υλικό.
 • Έχουν μικρότερη περίμετρο.
 • Χρειάζονται μικρότερο πάχος μόνωσης.
 • Έχουν καλύτερη πρόσβαση από τους ορθογώνιους και επομένως μπορούν να μονωθούν πιο εύκολα.
 • Η μόνωση μπορεί να γίνει και επί τόπου στο έργο.
 • Τα εργατικά είναι λιγότερα.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products