Η μεγαλύτερη αντοχή και ακαμψία εξοικονομούν την πρώτη ύλη

Για το ίδιο πεδίο εφαρμογών οι κυκλικοί αεραγωγοί ελικοειδούς ραφής χρειάζονται λιγότερο υλικό από τους ορθογώνιους. Έχουν μικρότερη περίμετρο και χρησιμοποιούν πιο απλές ενώσεις.

Η πιο άκαμπτη κατασκευή των κυκλικών αεραγωγών ελικοειδούς ραφής επιτρέπει την χρήση μικρότερου πάχους λαμαρίνας ,για τις μικρότερες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες διατομές αγωγών.

Οι κυκλικοί αγωγοί έχουν το πιο στιβαρό και το πιο ανθεκτικό στην πίεση, γεωμετρικό σχήμα, που υπάρχει στην φύση. Αν προστεθεί σε αυτό η ελικοειδής ραφή των κυκλικών αεραγωγών, που έχει τέσσερις φορές το πάχος του αεραγωγού, το αποτέλεσμα είναι μια πολύ στιβαρή και άκαμπτη κατασκευή.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products