Είναι πιο εύκολοι στο εσωτερικό καθάρισμα

 Οι έρευνες στα συστήματα κλιματισμού των κτιρίων ,που έχουν χαρακτηριστεί ως «άρρωστα», έχουν δείξει ότι ένα μέρος του προβλήματος οφείλεται στην σκόνη ,στους μύκητες, στα βακτηρίδια κ.λπ., που έχουν συσσωρευτεί στους αεραγωγούς της προσαγωγής και της ανακυκλοφορίας.

Η ανάγκη για καθαρούς αεραγωγούς προσαγωγής έχει απασχολήσει διάφορες διεθνείς συσκέψεις με θέμα την υγιεινή στα κτίρια.
Σε κάποιες χώρες, όπως π.χ. στην Σουηδία οι προδιαγραφές για τα νέα κτίρια περιλαμβάνουν και οδηγίες για την επιθεώρηση των αεραγωγών και θυρίδες για τον καθαρισμό τους, όπου απαιτείται.

Οι μέθοδοι καθαρισμού στεγνού, υγρού αλλά και τα εργαλεία (περιστρεφόμενες βούρτσες που συνδέονται με υψηλής απορροφητικότητας ηλεκτρικές σκούπες), που χρησιμοποιούνται για το εσωτερικό καθάρισμα των κυκλικών αεραγωγών ,είναι πιο εύκολες και πιο φθηνές, από αυτές που χρησιμοποιούνται στους ορθογώνιους, κυρίως λόγω των τυποποιημένων διατομών και του καλύτερου γεωμετρικού σχήματος τους.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products