Χρειάζονται λιγότερα στηρίγματα

Η απόσταση μεταξύ δύο στηριγμάτων για έναν ορθογώνιο αγωγό είναι περίπου 2,0 m.
Για έναν κυκλικό αεραγωγό, επειδή είναι πιο άκαμπτος και πιο ελαφρύς, η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων είναι 3,0 m.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο αριθμός των απαιτούμενων στηριγμάτων για τους κυκλικούς αεραγωγούς να είναι μικρότερος.

Επί πλέον, επειδή ο κυκλικός αεραγωγός είναι πιο ελαφρύς και οι διαστάσεις των στηριγμάτων είναι μικρότερες.

Τέλος και ο χρόνος εγκατάστασης του κυκλικού αεραγωγού μειώνεται και είναι περίπου 20% μικρότερος από αυτόν για τους ορθογώνιους.
Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν θετικά το κόστος εγκατάστασης.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products