Ανοξείδωτοι Χάλυβες

Τι άλλαξε στις ανοξείδωτες καμινάδες;

Η νομοθεσία, που σχετίζεται με τα δομικά υλικά έχει γίνει αυστηρότερη από την 1η Ιουλίου 2013. Εφεξής κι όσον αφορά στα συστήματα απαγωγής καυσαερίων, κατάλληλες θεωρούνται μόνον οι καμινάδες, που διαθέτουν πιστοποίηση CE και πληρούν συγκεκριμένες, ακόμη πιο υψηλές προδιαγραφές.

Η συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εξασφαλίζει την χρήση των σωστών υλικών, ενώ η επιλογή μιας πιστοποιημένης καμινάδας προσφέρει ευκολία στην εγκατάσταση, μεγάλη διάρκεια ζωής, εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.
Επίσης οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμες, δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Στις νέες ανοξείδωτες καμινάδες υψηλών προδιαγραφών, το εσωτερικό τοίχωμα, που έρχεται σε επαφή με τα καυσαέρια, θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 316L με πάχος από 0,4mm έως 0,6mm.
Το εξωτερικό τοίχωμα μπορεί να είναι από χάλυβα AISI 316L ή AISI 304 πάχους 0,4 mm έως 0,6 mm, ενώ η μόνωση πρέπει να είναι κατάλληλος ορυκτοβάμβακας πάχους τουλάχιστον 25 mm και με πυκνότητα 80 έως 120 kg/m3.

Πλεονεκτήματα του ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L έναντι άλλων κραμάτων:

Το AISI 316L είναι ένα κράμα με εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και στην διάβρωση σε σχέση με άλλους τύπους ανοξείδωτου χάλυβα. Καύσιμα όπως το ξύλο, το κάρβουνο ή τα pellet κακής ποιότητας δημιουργούν κατά την καύση τους ενώσεις ασθενών οξέων, που διαβρώνουν τα εσωτερικά τοιχώματα της καμινάδας. Τα καύσιμα αυτά εμπεριέχουν στοιχεία όπως το θείο (S), το χλώριο (CΙ) και το άζωτο (Ν) τα οποία μετατρέπονται υπό συνθήκες σε αραιό θειικό, υδροχλωρικό και νιτρικό οξύ, ενώσεις ιδιαίτερα βλαβερές για μία ανοξείδωτη καμινάδα.

Η μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Νικέλιο (Ni), σε σχέση με άλλους χάλυβες, όπως οι AISI 202, AISI 304 και AISI 430 (ο συγκεκριμένος χάλυβας δεν περιέχει καθόλου), και η παρουσία του Μολυβδαινίου (Mo) καθιστούν το κράμα 316L περισσότερο αντιμαγνητικό και ιδιαίτερα ανθεκτικό σχεδόν σε κάθε είδους διάβρωση.
Παράλληλα, η ανώτερη σύνθεσή του ανταποκρίνεται καλύτερα στις υψηλές θερμοκρασίες και στις έντονες μεταβολές αυτής, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χρήση κι έχει πολλαπλάσια διάρκεια ζωής.

Ο AISI 316L είναι ο κύριος τύπος χάλυβα, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή καμινάδων κάθε είδους καύσιμης ύλης σε όλο τον κόσμο.
Η πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μίας καμινάδας από 316L σε συνδυασμό με την πλήρη συμμόρφωση ως προς την νέα, αυστηρότερη νομοθεσία, δικαιολογούν την αυξημένη του τιμή και δημιουργούν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους τύπους χάλυβα.

Μην ξεχνάτε ότι:

Όπως σε όλα τα προϊόντα ανά τον κόσμο, έτσι και για τις ανοξείδωτες καμινάδες ισχύουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίσης, σε κάθε εξωτερική εγκατάσταση η καμινάδα πρέπει να είναι μονωμένη για την ελαχιστοποίηση των υγροποιήσεων και την ασφαλή χρήση.

Πρέπει να χρησιμοποιούμε σφιγκτήρες για κάθε σύνδεση, να αποφεύγουμε την χρήση οριζοντίων τμημάτων, τις πολλές αλλαγές κατεύθυνσης των καυσαερίων και τους εύκαμπτους αγωγούς, να τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα εύφλεκτα αντικείμενα και να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εξαρτήματα για την διέλευση από ξύλινες σκεπές.

Η καύσιμη ύλη, που επιλέγουμε πρέπει να είναι ποιοτική και πιστοποιημένη, όπου αυτό είναι εφικτό:
Τα ξύλα πρέπει να είναι ξερά, με όσο το δυνατόν χαμηλότερα ποσοστά υγρασίας (15-20%).
Τα pellets πρέπει να είναι πιστοποιημένα ως προς την ποιότητα κατασκευής τους και την προέλευσή τους σύμφωνα με EN 14961 (EN A1 & A2, DIN+). Πιο συγκεκριμένα, προτιμότερα είναι τα pellet με κατηγορία ποιότητας A1, με στάχτη <0,2%, με απουσία ξένων στοιχείων, με υγρασία <6% και με μηδενική περιεκτικότητα σε θείο, χλώριο και άζωτο.

Τέλος, η τακτική συντήρηση από εξειδικευμένο συνεργείο, είναι απαραίτητη για την ασφαλή χρήση της καμινάδας και την σωστή λειτουργία της και πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
Για κάθε τύπο καυσίμου υπάρχει κι ο κατάλληλος ανοξείδωτος χάλυβας για την καμινάδα:
Καύσιμο Ποιότητα χάλυβα κατά AISl Προτεινόμενο πάχος (mm)
D1 (Ξηρό φυσικό αέριο) 304 0,4
D1 (Ξηρό pellet ποιότητας Α1) 304 0,4
D2 (Ξηρό ελαφρύ μαζούτ) 304 0,5
D2 (Ξηρή ξυλεία – ανοικτή εστία) 304 0,5
D2 (Ξηρή ξυλεία – κλειστή εστία) 316L 0,5
D2 (Ξηρό pellet μη πιστοποιημένο) 316L 0,5
D3 (Ξηρό στερεό καύσιμο) 316L 0,5
D3 (Ξηρό βαρύ μαζούτ) 316L 0,5
D3 (Ξηρή ξυλεία & μαζούτ) 316L 0,6
W1 (Υγρό πετρέλαιο) 304 0,5
W1 (Υγρό φυσικό αέριο) 316L 0,6
W2 (Υγρό ελαφρύ μαζούτ) 316L 0,6
Κάθε καύσιμο αφήνει κατάλοιπα, που δημιουργούν μικρότερο ή μεγαλύτερο κίνδυνο διάβρωσης της καμινάδας:
Καύσιμο Προιόντα καύσης Κίνδυνος διάβρωσης
Αέριο Αραιό νιτρικό οξύ Μικρός
Pellet Αραιό νιτρικό + θειικό οξύ Αυξημένος / Πάρα πολύ αυξημένος αν το θείο είναι άνω του 0,2%
Πετρέλαιο Νιτρικό + αραιό θειικό οξύ Αυξημένος
Μαζούτ Αραιό θειικό οξύ Αυξημένος / Πάρα πολύ αυξημένος αν το θείο είναι άνω του 0,2%
Ξύλο Οξικό οξύ Πολύ αυξημένος
Κάρβουνο Αραιό θειικό + υδροχλωρικό οξύ Πάρα πολύ αυξημένος
Ονοματολογία και χημική σύνθεση διαφόρων τύπων ανοξείδωτου χάλυβα:

Μαγνητικοί Χάλυβες
AISI EN EN DIN C Cr Ni Mo Mn Ti+Nd
430 X6Cr 17 1.4016 0,12 16-18 0 0 0 0
444 X2 Cr Mo Ti 18-2 1.4521 0,08 17-19 0 1,5-2 0 0,4-0,5
202 X3 Cr Mn Ni N 18-8-5 1.4371 0,15 16-18 2-5 0 7-8,5 0
Αντιμαγνητικοί Χάλυβες
AISI EN EN DIN C Cr Ni Mo Mn Ti+Nd
304 X5 Cr Ni 18-10 1.4301 0,08 18-20 8-10,5 0 0 0
316 X5 Cr Ni Mo 17-12-2 1.4401 0,08 16-18 10-14 2-3 0 0
316L X2 Cr Ni Mo 17-12-2 1.4404 0,03 16-18 10-14 2-3 0 0
C = Carbon (Άνθρακας) – Cr = Chromium (Χρώμιο) – Ni = Nickel (Νικέλιο) – Mo = Molybdenum (Μολυβδαίνιο) – Mn = Manganese (Μαγγάνιο) - Ti = Titanium (Τιτάνιο) – Ni = Niobium (Νιόβιο)

Προσοχή: Ο ανοξείδωτος μαγνητικός χάλυβας AISI 430 είναι μερικώς κατάλληλο υλικό, λόγω της μηδενικής του περιεκτικότητας σε Ni δεν είναι ανθεκτικός στις υψηλές θερμοκρασίες, στις μεταβολές θερμοκρασίας και στην διάβρωση.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products