Τυποποιημένα μεγέθη και εξαρτήματα

Χάρη στην τυποποίηση των μεγεθών των κυκλικών αεραγωγών ελικοειδούς ραφής, μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων και αεραγωγών μπορεί να κρατηθεί σε απόθεμα. Η δημιουργία αποθεμάτων στο εργοστάσιο εξασφαλίζει μικρότερο χρόνο παράδοσης.

Οι διάμετροι των τυποποιημένων αεραγωγών ακολουθούν περίπου μια αριθμητική πρόοδο. Κάθε διατομή είναι περίπου 25% μεγαλύτερη από την προηγούμενη.
Αντίθετα οι ορθογώνιοι αγωγοί σχεδόν πάντα «κόβονται και ράβονται» μετά από παραγγελία του πελάτη, ειδικά για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση. Πρακτικά έχουμε απεριόριστους συνδυασμούς διαστάσεων (ύψους και πλάτους) και εξαρτημάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλο χρόνο παράδοσης και καμία πιθανότητα για δημιουργία αποθέματος.

Επί πλέον είναι εύκολο να τροποποιηθεί το μέγεθος των κυκλικών αγωγών κατά την τοποθέτησή τους, αν και κόβονται σε συγκεκριμένα μεγέθη στο εργοστάσιο.
Από την άλλη πλευρά οι ορθογώνιοι πρέπει να κατασκευαστούν ακριβώς, όπως μετρήθηκαν. Οι τροποποιήσεις και οι πιθανές αλλαγές κατά την τοποθέτηση τους είναι πάντα δύσκολη και μερικές φορές αδύνατη.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products