Η ανάπτυξη των αεραγωγών στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη η παραδοσιακή δουλειά των βιοτεχνιών, που κατασκεύαζαν αεραγωγούς, δέχθηκε ιδιαιτέρα μετά το 1970, σοβαρές αλλαγές με την είσοδο στην αγορά τους, κυκλικών αεραγωγών, που είχαν σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τους ορθογώνιους.

Μέχρι το 1960 όλοι οι κατασκευαστές αεραγωγών κατασκεύαζαν και εγκαθιστούσαν συστήματα με αεραγωγούς ορθογώνιας διατομής.

Μεταξύ 1960 και 1970 κάποιες εξειδικευμένες εταιρείες ξεκινούν παραγωγή κυκλικών αεραγωγών και εξαρτημάτων. Οι κατασκευαστές αεραγωγών αγοράζουν κυκλικούς αγωγούς από τις εταιρείες αυτές και τους εγκαθιστούν μαζί με τους ορθογώνιους, που κατασκευάζουν στις βιοτεχνίες τους.

Μετά το 1970 η έρευνα και η ανάπτυξη μηχανών κατασκευής κυκλικών αεραγωγών ελικοειδούς ραφής με υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης φέρνει στην Ευρώπη ριζική αλλαγή στην αγορά αεραγωγών.

Από το 1970 μέχρι και σήμερα οι βιοτέχνες κατασκευαστές αεραγωγών ψάχνουν και χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τυποποιημένα είδη, που αγοράζουν έτοιμα από εταιρείες και τους στοιχίζουν όχι μόνο φθηνότερα από το να τα κατασκευάσουν οι ίδιοι, αλλά είναι και διαθέσιμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Η προσαρμογή αυτή των κατασκευαστών αεραγωγών στα νέα υλικά, που τους εξασφάλιζαν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, μετακίνησαν σταδιακά την αγορά των αεραγωγών από τους ορθογώνιους προς τους κυκλικούς.

Σε αυτό βοήθησαν και οι μελετητές μηχανικοί, που άλλαξαν τα σχέδια τους και αντί να «κόβουν και να ράβουν» τους αεραγωγούς στα μέτρα κάθε κτιρίου, άρχισαν να κατασκευάζουν κτίρια με τυποποιημένα υλικά.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products