Το μερίδιο της αγοράς των κυκλικών αεραγωγών ελικοειδούς ραφής

Οι κυκλικοί αεραγωγοί ελικοειδούς ραφής έχουν στις προηγμένες χώρες ποσοστά από την αγορά των αεραγωγών, που συνεχώς μεγαλώνουν, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσοστά Κυκλικών Αεραγωγών Ελικοειδούς Ραφής % Στο Σύνολο Της Αγοράς Των Αεραγωγών
  1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Σκανδιναβικές Χώρες 5 15 40 60 70 80 85 90 90
Γερμανία 5 5 10 15 20 25 30 50 60
Γαλλία 5 10 20 30 40 50 55 60 65
Μεγάλη Βρετανία - 5 10 15 20 30 35 50 60
Ιαπωνία - 5 5 10 15 20 25 40 50

Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products