Οι κυκλικοί αεραγωγοί αντικαθιστούν τους ορθογώνιους χωρίς να απαιτείται περισσότερος χώρος

Όταν αναφερόμαστε στις διαστάσεις των ορθογώνιων αεραγωγών οι περισσότεροι σκέφτονται την εσωτερική διάμετρο.

Αν προσθέσουμε και τις φλάντζες στις περισσότερες φορές ένας κυκλικός αεραγωγός μπορεί να αντικαταστήσει έναν ορθογώνιο στον ίδιο χώρο. 
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products