Που χρησιμοποιούνται οι κυκλικοί αγωγοί

Οι κυκλικοί μεταλλικοί αγωγοί έχουν εφαρμογές σε πολλά διαφορετικά πεδία, όπως:
 • Συστήματα κλιματισμού
 • Συστήματα εξαερισμού
 • Συστήματα αεροθέρμανσης
 • Συστημένα απομάκρυνσης σκόνης, καπνού και οσμών
 • Καμινάδες
 • Αγωγοί διπλών τοιχωμάτων
 • Ηχοπαγίδες
 • Συστήματα μεταφοράς σωματιδίων
 • Υδρορροές
 • Δίκτυα αποχετεύσεων
 • Φρεάτια και πηγάδια
 • Οχετοί
 • Καλούπια για μπετόν και στρογγυλές κολώνες
 • Προστασία ηλεκτρικών καλωδίων
 • Αδιάβροχη κάλυψη εξωτερικών μονώσεων σωλήνων
 • Βαρέλια, μικρές δεξαμενές, κυκλικά κιβώτια, σιλό
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products