Σειρά προϊόντων

Καμινάδα Διπλού Τοιχώματος
CHIMNEY

Η Δοκιμασμένη Λύση

Περιλαμβάνει καμινάδα κaι εξαρτήματα ευθείας ραφής, διπλού τοιχώματος. Προτείνεται για Συστήματα:
  • Κλιματισμού
  • Αεροθέρμανσης
  • Απομάκρυνσης θερμών αερίων, καπνού
Επαγγελματικών και Βιομηχανικών χώρων, Κουζινών, Κολυμβητηρίων κ.λπ. Κατασκευάζεται από:
  • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA, που διατίθεται με εμπορική ονομασία σειράς CHIMNEY CO-SS
  • Γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142, που διατίθεται με εμπορική ονομασία σειράς CHIMNEY CO-GG
  • Πάχη χάλυβα 0,50mm, 0,60mm και 0,70mm
  • Θερμομόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25mm και πυκνότητας 60kg/m3
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
  • Κολλήσεις με αυτογενή συγκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση
  • Σύνδεση των τεμαχίων μεταξύ τους με διαμόρφωση των άκρων σε διπλή μούφα με εκτόνωση (αρσενικό - θηλυκό)
  • Στεγανότητα των συνδέσεων με την τοποθέτηση δακτυλίων θερμοσιλικόνης
Συνεργάζεται με ποικιλία εξαρτημάτων των σειρών ACCESSORIES & BY REQUEST.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products